Informationssäkerhet

Julkaisupäivämäärä: 1.11.2010 16:40:37

Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket, Traficom, producerar mångsidiga myndighetstjänster för informationssäkerhet åt medborgarna, näringslivet och den offentliga förvaltningen samt informerar om eventuella hot mot informationssäkerheten. Läs mer här.

Traficom: Informationssäkerhet nu!

Skadliga Android-program sprids via textmeddelanden, läs mer här

Anmäl till Traficom här

Anvisningar och guider, Traficom

Traficom artikel om nätbrottslingar, läs här

På finska:

Informationssäkerhetsguide: Se här.

Opas turvalliseen verkko-ostamiseen: YouTube video här.

Internetin itsepuolustuskurssi här

YLE:n nettisivuilla 24.11.2013 juttu: Älä tee alkeellisia virheitä internetissä - asiantuntijat paljastavat suomalaisten pahimmat tietoturvamokat

Kodin kyberopas YLE:N sivustolla 20.4.2017 sekä alkuperäinen