Gamla datorer: Windows XP, VISTA och Windows 7

Julkaisupäivämäärä: 18.5.2014 17:10:20

Microsofts stöd för Windows XP har upphört den 8.4.2014.

Microsofts stöd för VISTA har upphört den 11.4.2017.

Windows 7 är nu också i slutet av sin användingstid: Windows 7 stöd upphör den 14.1.2020.

Installation av Linux Mint i den gamla datorn är en bra möjlighet att förlänga datorns användningstid för många år.

Ganska ofta kan man installera något enkelt Linux system för sådana datorer som har haft föråldrad Windows, och på det sättet kan man förlänga datorns användningstid för några år. Enkla Linux versioner är t.ex. Xunbuntu, Lubuntu och Linux Mint - Xfce.

Läs mer här (på finska)